Návštěvy
 • Navštěvovat rodinné příslušníky je možné kdykoliv v době od 9.00 hod do 20.00 hod.
 • Pro zajištění soukromí a pohodlí lze na pokojích návštěvy přijímat pouze výjimečně po předchozím souhlasu spoluobyvatele. To se samozřejmě netýká úplně imobilních obyvatelů a obyvatelů ubytovaných na jednolůžkových pokojích.
 • K návštěvě je možné využít posezení ve společenské místnosti, zimní zahradě a za příznivého počasí také pod přístěnky u budovy.
 • Pokud se týká prohlídky našeho zařízení, je vhodné si předem dojednat termín telefonicky.
 
Vážení přátelé,
dodržujte, prosím, povinnost ohlašování návštěvy na příslušné sesterně při příchodu a odhlašování návštěvy při odchodu tamtéž.
Jako domov se zvláštním režimem jsme povinni mapovat příchody a odchody osob zvenčí, dbát na uzavření vchodů a dodržování dalších bezpečnostně technických opatření.
Děkujeme za pochopení.
 
Doporučení pro návštěvy:
 • Buďte partnery a spolupracovníky ošetřujícího personálu v péči o Vašeho blízkého.
 • S ohledem na zdravotní stav Vašeho blízkého i skutečnost, že není na pokoji sám, zvolte přiměřenou délku, dobu návštěvy a počet návštěvníků.
 • Přijďte vhodně oblečeni a příjemně naladěni. S účastí a porozuměním naslouchejte starostem a obavám navštíveného.
 • Vašeho blízkého povzbuzujte a uklidňujte, zároveň však respektujte jeho názory a myšlenky.
 • Odpovídajícím způsobem informujte navštíveného , pokud možno, nezatěžujte jej příliš svými osobními problémy.
 • Při konverzaci buďte iniciativní, ale ne mnohomluvní za každou cenu. I mlčení a naslouchání má velký přínos.
 • Chápejte právo Vašeho blízkého na vyjádření svého strachu, obav i zármutku.
 • Berte ohled na spoluobyvatele a chod zařízení.
 • Pokud chcete Vašemu blízkému něco přinést, buďte přiměření a rozumní. U obyvatel s dietou se řiďte, prosím, pokyny ošetřujícího personálu.
 • Je vhodné při loučení sdělit termín Vaší další návštěvy. Ten se snažte dodržet a zabránit tak zklamání Vašich blízkých, kteří se na návštěvu většinou velmi těší.
 
Děkujeme za spolupráci pří péči o Vaše blízké.