Aktualita ze dne 31.12.2010

Poslední den v roce jsme oslavili v klubovně vlastnoručně vyrobenými chlebíčky, ale také přípitkem, aby i ten následující rok 2011 byl pro nás všechny šťastný a veselý.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 21.12.2010

Studenti SOŠ v Nejdku spolu s krásnými písněmi předali obyvatelům Domova vánoční přání.
Vánoční atmosféru připomnělo  i vystoupení dětí ze ZŠ Karlovarská v Nejdku , které se samy doprovodily hrou na flétnu.
Děkujeme.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 15.12.2010

Jako každý rok, tak i letos nás přišly potěšit svým vystoupením dětičky z MŠ Lipová v Nejdku. Na kytaru je doprovázela paní ředitelka Pospíšilová.
Děkujeme.
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 13.12.2010

Dne 13.12.2010 k nám přijel pěvecký sbor z Karlových Varů pod vedením pana Petra Staše. Zazpíval nám krásné vánoční koledy a zajímavé bylo i vyprávění o historii Vánoc.
Děkujeme.
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aktualita ze dne 14.12.2010

Dne 15.12.2010 bude v Domově zprovozněn vnější kamerový systém se záznamem za účelem jeho možného využití k identifikaci fyzických osob pohybujících se v areálu Domova bez povolení vedení Domova. Na kamerový systém upozorňují informační tabule na obou vjezdech do areálu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 3.12.2010

Dnešního dne se v Domově ve velké jídelně uskutečnila Mikulášská zábava s živou hudbou, zpěvem, tancem  a něčím dobrým na zub pro každého. Mikuláš s čertem nezapomněli ani na imobilní obyvatele, které navštívili v jejich pokojích. Mikuláš, čert, živá muzika ,,saxík p. Zumra'', výborný štrůdl z naší kuchyně, cukroví a káva - to vše přispělo k výborné náladě a tanci.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z Mikulášské zábavy.

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Aktualita ze dne 3.12.2010

  Šťastné a veselé Vánoce,
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v soukromí i v práci
všem obyvatelům, jejich rodinám a blízkým, zaměstnancům,  spolupracovníkům,
obchodním partnerům a sponzorům
Domova v novém roce  2011 přeje
a za odvedenou práci v roce starém
děkuje ředitelka a ostatní vedoucí pracovníci Domova

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 25.11.2010

Domov srdečně zve všechny obyvatele i jejich blízké na akce plánované pro čas adventní:
dne 26.11.2010 v 13.30 hod. vystoupí v hlavní jídelně pavilonu A hudební skupina DUO,
dne 3.12.2010 tamtéž proběhne Mikulášská zábava s živou hudbou a něčím dobrým na zub a
dne 15.12.2010 čeká naše obyvatele vystoupení dětí z Mateřské školky Lipová.
Děkujeme všem, kteří akce připravují.
Rádi přivítáme dobrovolníky ochotné pomoci s organizací akcí v uvedené dny či jen tak přijít v adventu mezi nás a potěšit obyvatele třeba popovídáním si,  předčítáním či jinak.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Aktualita ze dne 24.11.2010

Ve dnech 11.10.2010 a 22.11.2010 bylo dokončeno  a předáno dílo ,,Oprava střechy  hlavního objektu resp. objektu údržby Domova se zvláštním režimem ,,Matyáš'' v Nejdku''.
Děkujeme obyvatelům Domova,  jejich blízkým, zaměstnancům, návštěvám i obchodním partnerům za trpělivost a pochopení omezení, která realizaci díla provázela.
V současné době se dokončuje výmalba všech prostor horních pater.
Věříme, že nové barevné provedení pokojů obyvatel a ostatních místností a instalace nových plazmových televizí ve společenských místnostech, jídelně a klubovně C2 přispějí ke zvýšení komfortu bydlení obyvatel Domova.
____________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 23.9.2010

V rámci Týdne sociálních služeb ČR, který se koná od 4. - 10.10.2010, Vás srdečně zveme na

Den otevřených dveří

do Domova se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku, p.o. v ulici Mládežnická 1123, Nejdek
v úterý 5.10.2010 od 9.00 – 17.00 hodin.
Do budovy vstupujte, prosím, pavilonem B (bezbariérový přístup) a svou návštěvu ohlaste
u p. ředitelky JUDr. Zuzany Blažkové (pav. A patro, dveře č. 31)

nebo sociální pracovnice p. Hany Bedlivé (pav. A patro, dveře č. 29).


Aktualita ze dne 29.7.2010

Vážení rodinní příslušníci obyvatel Domova,

dne 7.srpna 2010 v 15.00 hodin se v nejdeckém evangelickém kostele v Husově ulici čp. 525 uskuteční Letní koncert na přání pořádaný Farním sborem ČCE v Nejdku.  Pokud se zrovna v tomto čase chystáte na návštěvu svého příbuzného  v Domově, přijeďte spolu s ním do kostela, mladí zpěváci z Karlových Varů rádi Vaší mamince, tatínkovi zazpívají  tu jeho písničku k svátku, k narozeninám nebo prostě jen tak pro radost. Tímto Vás a Vaše blízké  srdečně zveme a těšíme se na setkání s Vámi.


Aktualita ze dne 5.7.2010

Vážení obyvatelé, návštěvníci a zaměstnanci,

DZR "Matyáš" v Nejdku Vám oznamuje, že z důvodu rekonstrukce střechy je UZAVŘENO schodiště a bezbariérový chodníček do pavilonu "B".
K příchodu i odchodu používejte schodiště nebo bezbariérový chodníček pavilonu "C".

Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Vedení DZR "Matyáš" v Nejdku


Aktualita ze dne 25.5.2010

Výlet do Zámeckého parku v Ostrově

Koncem května jsme navštívili s obyvateli Domova krásně zrekonstruovaný Zámecký park v Ostrově. Pomalou procházkou přes park kolem Letohrádku jsme došli ke kostelu Zvěstování Panny Marie, kde na nás čekal Mgr.Lukáš Jan Bujna, farář církve československé husitské, který nás doprovázel a zajistil nám prohlídku kostela.

Bezbariérový přístup umožnil i našim vozíčkářům prohlédnout si a poslechnout výklad průvodkyně o historii kostela a přilehlých objektů. Zpáteční cesta k autobusu byla náročnější, únava už byla na každém znát, ale za pomoci dvou dobrovolnic ze Střední zdravotní školy Karlovy Vary Míši Pospíšilové z Nejdku a Vendulky Zemanové ze Šindelové, které nám po celou cestu vydatně pomáhaly, to nakonec všichni zvládli. Zkušenosti získané v průběhu výletu nám budou velkým pomocníkem do dalších akcí, na které se už teď těšíme.

Velký dík patří lékárně Olympia v Nejdku, nám. Karla IV, která nás sponzorsky podpořila, a mgr. Bujnovi, který nás v Ostrově doprovázel. Děkujeme.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z výletu


Aktualita ze dne 2.6.2010

Den otevřených dveří v DoZP Mariánská

Dne 2.6.2010 se uskutečnil v Domově pro osoby se zdravotním postižením Mariánská Den otevřených dveří, kterého jsme se zúčastnili s prezentací našeho Domova. Předvedli jsme zde práce a výrobky obyvatel Domova, když nejvíce zaujala maketa Domova, na které se především svým nápadem podílel obyvatel Domova pan Holík, společnými silami pak zrealizovali zejména instruktorky sociální péče Anička Uhlschmidová a Pavlínka Urbanová. Návštěvníci projevili velký zájem o propagační materiál našeho zařízení. Ze Dne otevřených dveří jsme si odnesli zkušenosti a inspiraci k naší hlavně ergoterapeutické práci.

Velký dík patří p. Stanislavu Holíkovi, oběma jmenovaným pracovnicím a všem z obyvatel i personálu, kteří se na přípravě naší účasti na akci podíleli.

Zde si můžete prohlédnout fotografie


Aktualita ze dne 30.4.2010

Pálení čarodějnic 30.4.2010

Dne 30.4.2010 v odpoledních hodinách slétly se k Domovu dámy čarodějnické. Elvíra a Drahomíra byly milé a přátelské, takže místo upalování vyhrávala muzika, při které jsme si zazpívali a někteří i zatančili, opékaly se špekáčky. Počasí nám přálo, nechyběla dobrá nálada a veselí, obyvatelé odcházeli ze sletu spokojeni s úsměvem ve tváři a každý také s dárkem od čarodějnic - s pilulkou dlouhověkosti, abychom se tu s holkama čarodějnickýma mohli všichni setkat zase příští rok.

Foto ze sletu čarodějnického v sekci Fotogalerie.


Aktualita ze dne 1.4.2010

Oprava střechy

Dne 1.4.2010 bylo předáno staveniště., tj. hlavní objekt Domova, zhotoviteli díla „Oprava střechy hlavního objektu Domova se zvláštní režimem „Matyáš“ v Nejdku“ tj. firmě THERMIA – BAU a.s. Karlovy Vary, vítězi výběrového řízení.

Oprava střechy je financována naším zřizovatelem Karlovarským krajem, částečně pak z investičních prostředků Domova.

Plánovaný konec díla je 8.10.2010.

Stavba samotná bude zahájena v úterý dne 13.4.2010, kdy dojde k odkrytí stávající střechy na konci odd. C2 . Stavba bude realizována směrem od pavilonu C směrem k pavilonu A, neboli od nejvýše položeného pavilonu k nejníže položenému. Práce, tj. odkrytí střechy a oprava, bude probíhat po krátkých úsecích tak, aby stavebními pracemi byly zasaženy vždy pouze 2 přilehlé pokoje. Krátkodobě budeme tak nuceni přestěhovat vždy 4 obyvatele na jiné pokoje.

Příbuzným a blízkým našich obyvatel budou zaměstnanci Domova nápomocni a vždy rádi poskytnou relevantní informace.

Parkování:
Pro zázemí zhotovitele je určen prostor parkoviště před pavilonem C a za pav. C (zahradní chatka a okolí), tam i v prostoru, kde stavba bude právě probíhat, platí zákaz vstupu, je určena ochranná zóna 3,5m od domu, prosíme též o zvýšenou pozornost při posezení na terasách, pokud budou právě přístupné, na zemi mohou být kabely.

Vážení návštěvníci Domova,
dovolujeme si Vás požádat o dodržování výše naznačených pokynů. Horní parkoviště bude sloužit zhotoviteli, přilehlá strana pak jako dosud RZS. K parkování proto, prosím, využívejte parkoviště před pavilonem A, případně jiné odstavné plochy (Švermova ulice, u nádraží, město).

Omlouváme se tímto za zhoršené podmínky při Vašich návštěvách i snížení komfortu bydlení Vašich blízkých – obyvatel Domova a děkujeme velice za pochopení.

Za všechny zaměstnance Domova JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka