Nepotřebný majetek v nabídce

V tuto chvíli nabízí organizace níže uvedené skvosty - máte-li zájem,  kontaktujte pí Slezákovou, vedoucí ekonomického útvaru a stravování - kontakt: 353 176 448, 723 866 058, email: vladimira.slezakova@ddnejdek.cz

1) Vybavení sesteren - viz dopis PO + foto zde. Po marném uplynutí lhůty pro nabídku pro  PO KK nabízíme od 4.5.2022 vybavení sesteren i jednotlivě veřejnosti a to za tyto ceny - zde.