Služby
Základní služby:
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
Krom základních služeb, které si obyvatel hradí,  se může obyvatel Domova s Domovem dohodnout na poskytnutí dalších služeb, jednotlivých či opakujících se - více viz  Směrnice č. 38 O výši a způsobu úhrady za poskytnutí sociální služby (sazebník služeb) v sekci Ke stažení.
 
Ubytování. V nových pavilonech po dokončení REKO (přelom 2025/2026) budou všichni klienti ubytování ve svých 1L pokojích s vlastní koupelnou s umyvadlem, sprchovým koutem se sedátkem, WC. Párům manželským či jiným  nebo klientům, kteří nezávisle na sobě projeví přání bydlet s druhým konkrétním klientem,  pak budou sloužit 4 x 2L pokoje, taktéž s vlastní koupelnou. Krom vlastní koupelny bude mít klient na každém patře/odd. k dispozici centrální koupelnu, na C1 pak i s masážní ARJO vanou. Jídelny, klubovny, společenské místnosti, terasy,  kuřárna s terasou, tělocvična se zázemím pro fyzio provoz, nový tabletový gastro provoz ...atd., atd....a krom toho nádherné výhledy na severní straně do nejdeckého údolí. To nás  a klienty čeká od roku 2026. 
 
Úklid pokojů a příslušenství je prováděn jedenkrát denně a v případě potřeby častěji tak, aby nebylo narušováno soukromí obyvatel. Před svátečními dny se provádí velký úklid. Návštěvy obyvatel kdykoli od cca od 9.00 do 20.00  pouze s  přihlédnutím a akceptaci denního režimu a potřebám spolubydlících.
 
 
Všechny návštěvy  jsou povinny se při příchodu do objektu DZR ohlásit  na příslušné sesterně, kde se zapíší do knihy  návštěv, a při odchodu odhlásit se tamtéž.
 
 
Stravování. Normální a dietní stravování (včetně diabetické stravy) připravuje kvalifikovaný a odborný personál. Dietní strava je určována ošetřujícím lékařem obyvatele. Jídelníček je sestavován nutriční terapeutkou tak, aby odpovídal zdravé výživě.
 
Diety - vysvětlivky k jídelním lístkům, na které samostatný odkaz na titulní straně. 
3 - dieta: normální strava - pro obyvatele, který nemá žádné stravovací omezení
4 - dieta: žlučníková - pro obyvatele  se žlučníkovými a žaludečními problémy  (zákaz smažených jídel, luštěnin, dráždivého koření, trvanlivých salámů, nadýmavé zeleniny, česneku, cibule, zrnkovou kávu)
8 - dieta: redukční - pro obyvatele trpící nadváhou (omezení tuků, cukrů, moučných výrobků, menší porce jídel, naopak  přídavky  zeleniny ovoce - vždy se souhlasem obyvatele, který má sám zájem řešit svou váhu/kondici, po edukaci a rozhovoru o způsobu stravování s nutriční terapeutkou)
9 - dieta: diabetická - pro obyvatele s dg. diabetes mellitus (omezení cukru, sladkých potravin a pochutin)
9/4 - dieta: diabeticko-žlučníková - pro obyvatele s dg. diabetes mellitus, žlučníkové a žaludeční problémy (omezení cukru, sladkých potravin a pochutin, zákaz smažených jídel, luštěnin, dráždivého koření, trvanlivých salámů, nadýmavé zeleniny, česneku, cibule, zrnkové kávy)
11 - dieta: výživná - pro obyvatele trpící podvýživou (žádné stravovací omezení, jídelníček doplněn o II. večeři)
BMV: bez mléčných výrobků - pro obyvatele s nesnášenlivostí na mléčné výrobky 
 
Zdravotní a ošetřovatelská péče. Lékařská péče je zajišťována jedenkrát týdně praktickým lékařem v ordinaci v Domově či u imobilních na pokojích, v případě náhlé potřeby vždy na žádost ošetřujícího personálu formou návštěvní činnosti taktéž v Domově, v případě zhoršení zdravotního stavu obyvatele je volána RZS, jejíž pobočka je přímo v Nejdku. Další odborní lékaři do Domova docházejí – zubní lékař dle potřeby, psychiatr cca  2x měsíčně, gynekolog po domluvě. Ostatní odborní lékaři jsou k dispozici v Nejdku,Ostrově nebo v Karlových Varech, k nimž je obyvatel v případě potřeby převážen zajišťovanou sanitou.   Ošetřovatelskou péči zajišťují v nepřetržitém provozu všeobecné zdravotní sestry v sociálních službách. 

Rehabilitace. Obyvatelům je v Domově v pracovní dny k dispozici masér s odborným dohledem fyzioterapeuta, který se stará  o individuální cvičení s obyvateli Domova na základě lékařem předepsaných cviků a procedur. Někdo trénuje chození po schodech, někdo chůzi ve vysokém nebo klasickém chodítku, někdo potřebuje rozpohybovat nohy, někdo ruce, někdo potřebuje pravidelné masírování svalů a tak dále. S každým obyvatelem se cvičí podle jeho individuální potřeby a samozřejmě podle možností.

Sociální péče. Před nástupem do Domova zájemce  sociální pracovnice  provede po Domově, takže již nebude nastupovat do zcela cizího prostředí. Sociální pracovnice nového obyvatele provází  při nástupu i během celého  pobytu v Domově. S čímkoli se na ni obyvatel může obrátit, v Domově je každý všední den. Pomůže obyvateli zařídit jeho  osobní věci, zprostředkuje kontakt s rodinou, ostatním společenským či  přirozeným prostředím (původní bydliště). Pracovníci v sociálních službách – pracovníci přímé obslužné péče obyvateli poskytnou obyvateli dle jeho  individuálních přání a potřeb pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, instruktorky sociální péče pak zajišťují sociálně terapeutické  a aktivizační činnosti – viz níže zájmová činnost.

Zájmová činnost. Obyvatelé Domova se mohou dle vlastního zájmu a zdravotního stavu aktivně zapojit do činností jako je kreslení, malování, modelování, práce s papírem, práce s přírodními materiály atd., ale i jiné činnosti jako petterapie ( hra, mazlení se zvířátky ),  canisterapie ( hra, mazlení se s k tomu speciálně vycvičenými psy ), společenské hry, muzikoterapie, sledování TV, videa, procházky po okolí, výlety, trénink paměti, různá vystoupení, přednášky aj., mohou využít služby jako je knihovna či nákup nebo si „jen" spolu popovídat. Tyto činnosti nejen zvyšují a udržují rozsah kloubní pohyblivosti, ale i svalovou sílu a míru nezávislosti a v neposlední řadě mají vliv i na psychiku. Obyvatel cítí, že je ještě

užitečný  a ještě něco dokáže, důležitým faktorem těchto aktivit z hlediska obyvatele je změna každodenního životního stereotypu. Výsledky především výtvarných aktivit slouží pak k výzdobě jednotlivých oddělení a pavilonů Domova. Cílem těchto činností je aktivizace obyvatele, vyplnění jeho volného času, prevence proti psychickým obtížím, depresím  atd.
Další služby. Ve všední den si lze v kantýně v Domově nakoupit drobné občerstvení a základní věci osobní potřeby ( případně obyvateli Domova nákup zajistí k tomu pověření zaměstnanci ),  obyvatel si může  objednat pedikérské a kadeřnické služby, které mu, pokud nechce či nemůže užívat služeb mimo Domov,  budou provedeny přímo v Domově.