Podávání léků v pobytové sociální službě

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, info ze dne 24.7.2018, dopis APSS ČR k rukám ředitele VZP Ing. Kabátka zde.
Prezentace Ř  DZR na Gerontologických dnech v Sokolově dne 17.5.2018 zde.

Dopis ředitelky DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, p.o. ze dne 23.11.2017 adresovaný MPSV, MZ, APSS, KÚ KK, SPL, VZP a jiným ZDE.

- PŘÍLOHA A Stanovisko APL ČR a APSS ČR23112017

PŘÍLOHA B MPSV Stanovisko podávání léků v PZSS 2017

PŘÍLOHA C Dopis Ř DZR VZP Žádost o stanovisko ke stanovisku MPSV

PŘÍLOHA D URGENCE Dopis Ř DZR VZP Žádost o stanovisko ke stanovisku MPSV

PŘÍLOHA E Vyjádření VZP - odpověď na dopisy Ř DZR 23112017

- Dopis MUDr. JUDr. Petra Hoňka, náměstka ředitele pro zdravotní péči VZP ze dne 13.12.2017 
- Dopis Ř DZR VZP  ze dne 27.12.2017 - reakce na dopis MUDr. JUDr. Petra Hoňka 
Dopis Ř DZR ze dne 31.12.2017 VZP

Článek ředitelky DZR "MATYÁŠ"  v Nejdku, p.o. do časopisu Rezidenční péče ZDE

Dopis ředitelky DZR ,,MATYÁŠ" v Nejdku, p.o. ze dne 26.10.2017 zde.

Dopis ředitelky DZR ,,MATYÁŠ" v Nejdku, p.o. VZP ze dne 27.9.2017 zde.

 

Pracovník v přímé péči - kde vzít a nekrást?

Dopis ředitelky DZR ,,MATYÁŠ" paní ředitelce SZŠ a VOŠ Karlovy Vary ze dne 20.10.2016 zde.

Odpověď paní ředitelky SZŠ a VOŠ KV ze dne 25.11.2016 zde.
 

VZP – chrání a pomáhá?

Vážení rodinní příslušníci klientů DZR,
dlouho jsem přemýšlela, zda toto kontroverzní ,,okénko“ vůbec otvírat. Vaši blízcí jsou našimi klienty. Velice si vážíme vaší důvěry, spolupráce a sympatií, kterou nám v rámci návštěv projevujete. Vaše slova ocenění jsou tou největší motivací pro naši práci.
 
Nechceme vás ani v nejmenším  zatěžovat každodenními provozními problémy, s nimiž se potýkáme. Domnívám se však, že  by blízké  příbuzné a nejen je, ale i širokou veřejnost, mohly zajímat ty problémy, s nimiž se potýkáme nejen my na MATYÁSI, ale v nějaké podobě se jimi trápí řada či dokonce většina pobytových sociálních zařízení u nás. Ty problémy, které  jsou, bohužel, pro náš sektor typické, systémové a zároveň, nikoliv naší vinou, ostudné. Ty problémy, které sami nedokážeme řešit.
 
Jedním z nich je působení zdravotních pojišťoven, zejména pak VZP, jeho přístup k segmentu sociálních služeb, potažmo seniorům jako jedné ze skupin pojištěnců, zvláště pak k těm, kteří tráví zbytek svého života v zařízení sociálních služeb.
 
Ale dosti slov. Korespondence mezi  DZR ,,MATYÁŠ“ a VZP je mnohem výstižnější - viz níže a též výše Podávání léků v pobytové sociální službě
Dopis ředitelky DZR ,,MATYÁŠ“ ze dne 25.8.2016 zde.
Odpověď VZP ze dne   19.9.2016 zde.
Dopis ředitelky DZR ,,MATYÁŠ“ ze dne 20.9.2016 zde.